Opvang

Er wordt in voor- en naschoolse opvang voorzien.

Sijsele - Kloosterstraat

Ferm organiseert deze opvang.

Elke volle schooldag: voorschools van 7.00u., naschools tot 19.00u. Op woensdagmiddag: van 11.50u. tot 19.00u. Ook tijdens snipper- en vakantiedagen.
De kleuters en leerlingen worden 's morgens naar de speelplaats en 's avonds naar Stekelbees begeleid door medewerkers van Stekelbees. 
Meer info kunt u op school verkrijgen.

Sijsele - Hovingenlaan

's Morgens op school zelf vanaf 7.00 u. 's Avonds op school zelf tot 18.15u. (vrijdag tot 17.50u.) Woensdagnamiddag : zie regeling Kloosterstraat.
Deze opvang gebeurt in eigen organisatie en ENKEL na inschrijving de week vooraf.