Om uw kleuter/leerling in te schrijven kunt u elke dag terecht tijdens de normale schooluren (8.40u. tot 11.50u. en 13.15u. tot 16.00u. – vrijdag tot 15.35u.) op het bureau in de Kloosterstraat 4a te Sijsele. Een afspraak maken op voorhand is aangewezen maar niet noodzakelijk. Buiten deze uren (op een avond, woensdagnamiddag of in het weekend) is het uiteraard ook mogelijk om in te schrijven maar dan enkel na afspraak.

tel. 050 363225  ;  gsm 0496 235701  ;  info@vrijebasisschoolsijsele.be

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een pas, ...). Eveneens vragen we om de SIS-kaart mee te brengen.

Kleuters jonger dan 3 jaar worden pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de datum dat ze twee en een half jaar zijn. Deze instapdata zijn, de eerste schooldag na: de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie en het Hemelvaartweekend. Tevens de eerste schooldag van februari.

Via deze link kun je berekenen op welke instapdatum uw kleuter kan starten:
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm

Je kunt je kind wel al vroeger komen inschrijven ook al is het jonger dan 2 jaar en 6 maanden.